Hans de Jong

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Dhr. H. (Hans) de Jong (covoorzitter)

President Philips Nederland, lid van CSR namens VNO-NCW