Elly van den Heuvel-Davies

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Mw. drs. E.C. (Elly) van den Heuvel-Davies (Secretaris)

De secretaris van de CSR is mevrouw drs. Elly van den Heuvel-Davies. Het Bureau Secretaris is verantwoordelijk voor de ondersteuning van de voorzitters. De secretaris draagt mede zorg voor het bereiken van de door de raad geformuleerde resultaten. Waar nodig zorgt zij voor een goede afstemming met andere organisaties. Het Bureau Secretaris ontwikkelt en beheert de benodigde communicatiemiddelen.

Naast de secretaris van de CSR kent het Bureau Secretaris de volgende samenstelling:

  • Mw. H.M. (Heidi) Letter - communicatieadviseur
  • Mw. S. (Soesma) Malaha - beleidsondersteuner
  • Mw. drs. A.A. (Andrea) Muntslag-Bakker - adjunct-secretaris
  • Dhr. S.L.J. (Siep) van Sommeren - beleidsmedewerker