Workshop Zelfregulering zorgplichten tijdens NL IGF event

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Workshop Zelfregulering zorgplichten tijdens NL IGF event

In hoeverre bent u zich bewust van de zorgplicht die uw organisatie heeft naar de consument? Bent u transparant genoeg over welke maatregelen uw organisatie neemt in het kader van cybersecurity en hoe u omgaat met de gegevens van uw gebruikers? Welke maatregelen gaat u nemen of heeft u wellicht al genomen? Deze vragen staan centraal tijdens een inhoudelijke sessie op het NL IGF event dat op dinsdag 10 oktober a.s. van 14.15 tot 15.00 uur plaatsvindt in de Glazen Zaal in Den Haag. De sessie is een initiatief van de Cyber Security Raad (CSR) in samenwerking met NL IGF.

Ieder bedrijf dat gebruikmaakt van ICT heeft zorgplichten op het gebied van cybersecurity, zowel ten opzichte van andere bedrijven als consumenten. Het bestuur of de directie van een bedrijf is er verantwoordelijk voor dat het bedrijf inzicht heeft in de cybersecurityrisico’s en daartegen adequate maatregelen neemt. Gebeurt dit niet, dan kunnen zij aansprakelijk zijn voor de schade die consumenten en andere bedrijven lijden. Door nieuwe technologische ontwikkelingen, zoals Internet of Things en eHealth, neemt het risico op digitale én fysieke schade sterk toe.

De toepassing van zorgplichten is echter complex. Om die reden heeft de CSR begin dit jaar ‘Ieder bedrijf heeft zorgplichten: handreiking voor bedrijven op het gebied van cybersecurity’ gepubliceerd. Doel is om bedrijven beter inzicht te geven in de zorgplichten die zij hebben volgens de huidige wet- en regelgeving en hoe zij hier invulling aan kunnen geven. De implementatie van de zorgplichten staat centraal tijdens deze sessie. We horen graag van u of en op welke wijze in uw organisatie de zorgplichten zijn ingebed.

Programma

Tijdens het eerste deel van de sessie gaan we inhoudelijk in gesprek met een aantal panelleden, waaronder Michiel Steltman, directeur bij Stichting Digitale Infrastructuur Nederland (DINL) en Ronald Verbeek, algemeen directeur van het CIOPlatform Nederland. De vraag die tijdens de paneldiscussie centraal staat is in hoeverre de digitale zorgplichten zijn ingebed in de verschillende branches en sectoren en welke goede voorbeelden er zijn. De stelling ‘Zorgplichten, zelfregulering of niet? vormt de discussie voor het tweede deel van de sessie. De panelleden gaan hierover met de deelnemers in de zaal in gesprek.

Voor wie

Deze sessie is interessant voor iedereen die zich op tactisch en strategisch (beleids)niveau bezighoudt met cybersecurity uit publieke én private organisaties. Ook leveranciers van ICT-producten zijn welkom.

Over het NL IGF event

IGF staat voor Internet Governance Forum (IGF) en is een gezamenlijk initiatief van het ministerie van Economische Zaken, de beheerder van het .nl-domein SIDN en ECP | Platform voor de Informatiesamenleving. De uitkomsten van het NL IGF event vormen de Nederlandse inbreng voor het twaalfde Internet Governance Forum dat plaatsvindt van 18-21 december a.s. in Genève, Zwitserland. De inhoudelijke sessie die in het teken staat van zorgplichten is een initiatief van de CSR in samenwerking met NL IGF.

Aanmelden

Deelname aan het NL IGF event en deze inhoudelijke sessie is gratis. U kunt zich via de website van NL IGF aanmelden.