Volg live het cybersecurity debat: 20 april - 16.00-17.00 uur

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Volg live het cybersecurity debat: 20 april - 16.00-17.00 uur

Dijken en waterkeringen zorgen ervoor dat we droge voeten houden. Maar houden we ook digitaal droge voeten? Herna Verhagen, de Cyber Security Raad (CSR) en ECP | Platform voor de InformatieSamenleving nodigen u uit om live het debat te volgen met Tweede Kamerleden Kees Verhoeven (D66), Mustafa Amhaouch (CDA), Maarten Hijink (SP) en Sven Koopmans (VVD) op donderdag 20 april onder leiding van moderator Roelof Hemmen.

Het debat volgt u via Youtube.

Alles wijst erop dat Nederland zijn digitale veiligheidsmaatregelen niet op orde heeft. Cybersecurity zou net als watermanagement een onderwerp kunnen zijn waarop Nederland kan excelleren. Dit is ook een belangrijke uitkomst van het rapport ‘Nederland Digitaal Droge Voeten’ dat Herna Verhagen eind vorig jaar overhandigde aan premier Rutte en VNO-NCW voorzitter Hans de Boer. Ook in het recente CSR Magazine spreken topfunctionarissen zich uit over de economische en maatschappelijke noodzaak van cybersecurity. De conclusie is helder: Nederland heeft een digitaal Deltaplan nodig.

Nu de periode van formeren is aangebroken, is sturing van de overheid nodig voor de ontwikkeling van een nationaal actieprogramma. Alleen zo kunnen we een halt toeroepen aan de groeiende cybercriminaliteit en voorkomen dat hackers onze overheids- en bedrijfsgeheimen stelen. Of nog erger: onze samenleving zelfs kunnen ontwrichten, door vitale functies als elektriciteit, drinkwater of het betalingsverkeer te saboteren.