Officiële overhandiging CSR Advies over de cyberweerbaarheid van IACS

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Officiële overhandiging CSR Advies over de cyberweerbaarheid van IACS

Op woensdag 26 augustus jl. heeft een delegatie van de raad het CSR Advies inzake de cyberweerbaarheid van Industrial Automation & Control Systems (IACS) persoonlijk (via Webex) overhandigd aan de minister van Justitie en Veiligheid en de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat. Het advies is door beide bewindspersonen goed ontvangen. Zij herkennen zich in de problematiek en zij zullen de adviezen meenemen in de verdere beleidsvorming. Zeker de adviezen van de raad die betrekking hebben op de kennis- en informatiedeling werden als zeer waardevol beschouwd, omdat het bijdraagt aan de cyberweerbaarheid van Nederland.

Het advies bevat een aantal maatregelen die in onderlinge samenhang zorg moeten dragen voor meer inzicht, overzicht en robuustheid van de IACS en daarmee de digitale veiligheid van onze samenleving. Aan de gerichte adviezen die hierop zijn gebaseerd, heeft de raad een termijn gekoppeld. De raad zal de voortgang van de adviezen met belangstelling volgen.

Lees ook:

Raadslid Claudia de Andrade-de Wit over het belang van cyberweerbare IACS